1.Introducere

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

 

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplcațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

 

2. Cine suntem noi?

SC ALEX POSTARU STUDIOS SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Timișoara, strada Chișodei nr. 7, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/2887/2019, cod unic de înregistrare 41347466 (denumită în continuare “Central Music Studios”) este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

 

3. Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

 

4. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 

5. Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail [email protected]

 

6. Angajamentul nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență – Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține  – În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului – Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate – Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 

7. Ce fel de informații colectăm?

Poți utiliza Platforma fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de Serviciile noastre, vi se va solicita să furnizezi datele tale în timpul unui proces de înregistrare.

Datele solicitate vor include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail şi informații privind cardul de debit sau de credit. 

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

 

8. De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 

• În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;

• Înregistrarea contului;

• Procesarea rezervării;

• Procesarea tranzacțiilor;

• Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;

• Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

• Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

• Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

• Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

• Pentru a ne conforma legislației;

• Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

 

9. De ce colectăm aceste informații?

Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail [email protected].

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi – Cum ar fi executarea unui Contract cu privire achiziționarea unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Rezervări de către Client şi acceptarea ei de către Central Music Studios, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor Central Music Studios, sau pentru a lua măsuri, la solicitarea ta, înainte de a încheia un Contract.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale – Ca de exemplu, păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani.

 

10. Cum dezvăluim datele tale?

Central Music Studios poate transfera Datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai Central Music Studios, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele Central Music Studios (de exemplu, stocare a Datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de procesare a Tranzacțiilor online cu care Central Music Studios a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale. De asemenea, putem dezvălui datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în Scopurile de Prelucrare descrise în această Politică de Confidențialitate pot fi stocate pe servere situate în strainătate sau transferate către entități afiliate având sediul în afara teritoriului Uniunii Europene. În situaţia transferului de Date către state terţe, Central Music Studios va comunica intenţia de transfer precum şi statele terţe vizate, scopul transferului şi solicitarea consimţamantului, atunci cand un astfel de consimţământ este necesar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Central Music Studios poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. Central Music Studios va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja Central Music Studios și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.

 

11.Pe ce perioadă stocăm datele?

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea Serviciilor și furnizarea Produselor de către Central Music Studios vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

• şterse sau distruse; sau

• transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil prvind păstrare a înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, in cazul în care închizi contul.

Pentru a te sigura că Datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, Central Music Studios va revizui periodic Datele și, dacă este cazul, le va șterge.

 

11.Ce măsuri de securitate am luat?

Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, te rugăm să completați formularul de contact din sectiunea Contact a Platformei.

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

 

12.Care sunt drepturile tale?

• Dreptul de retragere a consimțământului

• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

• Dreptul de acces asupra datelor

• Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

• Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

• Dreptul la restrcționarea prelucrării

• Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

• Dreptul de a te opune prelucrării datelor

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

• Dreptul de a te adresa justiției

• Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Te rugăm să reții că: 

• Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail [email protected].

• Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

• Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 15 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

• Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 

13.Întrebări, solicitări și exercitarea dreptului

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail [email protected]